#Cyril+a+Metoděj jsou jediný svátek pražského provinčního propria, pro nějž (pro jehož předkoncilní podobu) je část zpěvů v Antiphonale Romanum z r. 1912 (ke dni 7. 7.). Poděkovat můžete Lvu XIII., který svátek rozšířil na celou církev.
Základem pro celocírkevní formulář se podle všeho stala část formuláře pražského, který však to rozšíření nepřečkal úplně bez úhony - přišel totiž o své (teprve 1865 zavedené) hymny, které byly nahrazeny novými hymny z Říma. #breviář #chorál

Napsat komentář »