Liber usualis Missae et Officii
autor neuveden, 1939
(název pokračuje:) pro dominicis et festis cum cantu Gregoriano ex editione Vaticana adamussim excerpto. Často slýcháme, že nejsou vhodné kostelní písně: zde je k disposici skoro 2.000 stran nejrůznějších kostelních zpěvů a než je takový zájemce zvládne, má na dvacet let co dělat. Nebo je to tak, jak se říká, že když někdo nechce, je to horší, než když nemůže? ...

abbe

Pro rozsah zpěvníku jsme jej rozdělili do tří částí: 1. Úvodní partie, Cantus ordinarii Missae, Cantus ordinarii Officii, Proprium de Tempore až po Feria VI. in Parasceve; t. j. po s. 713. 2. Proprium de Tempore od Sabbato Sancto, Commune Sanctorum, Missae votivae a Orationes duversae; t. j. ss. 713 až 1303. 3. Proprium Sanctorum, In Exsequiis, Officium Defunctorum, Missae pro Defunctis, Orationes diversae pro Defunctis, Quinque Absolutiones in solemnibus Exsequiis faciendae, Ordo sepeliendi parvulos, Appendix, Varii cantus ad Benedictionem Ss. Sacramenti; t. j. od s 1303.

abbe

LiberUsu1-1939-150dpi.pdf, 94 MB [rychlý nahled]
LiberUsu2-1939-150dpi.pdf, 74.8 MB [rychlý nahled]
LiberUsu3-1939-150dpi.pdf, 83 MB [rychlý nahled]

FantomasCZ

Asi by bylo dobré dodat, že usuál (Liber usualis) je souhrn všech chorálních zpěvů katolické církve, takže nejen zpěvů při mši svaté, běžně obsažené v graduálu (Graduale romanum/triplex), ale i zpěvy officia a občas i něco navíc. A i když pro nás tradiční je tento usuál naprosto ideální, pro neznalé se bude těžko převádět předkoncilní kalendář na pokoncilní, i když to samozřejmě jde.

Takže zpěvy jsou, celý kalendář, temporál i sanktorál, je pokryt gregoriánskými zpěvy, ale už při pohledu na papežské liturgie vidíme, že (v rozporu s IIVK) tohle není směr, kam by se církev "svatá" chtěla vydat. Bohužel.

Zobrazit 3 komentáře »

Pro začátečníky (latinsko-česká příručka)
Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovecké a učitelské ústavy pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu
Orel Dobroslav, 1899
Čtenáře naší knihovny možná zarazí, že v ní nenachází zpěvníky s lidovým zpěvem. Je tomu tak proto, že lidový zpěv se do liturgie vloudil až v novověku a to jen někde (je typické, že rozbujel prvně u protestantů). Zastáváme názor, že lidový zpěv v konečném výsledku nelze regulovat žádnými předpisy a že moderní jeho kytarová, basová, bubnová a pod. podoba jsou zákonitým jeho vývojovým… Zobrazit více

Pro začátečníky (latinsko-česká příručka)
Theoreticko-praktická rukověť chorálu římského pro bohoslovecké a učitelské ústavy pro kněží, ředitele kůru, varhaníky a přátele církevního zpěvu
Orel Dobroslav, 1899
Čtenáře naší knihovny možná zarazí, že v ní nenachází zpěvníky s lidovým zpěvem. Je tomu tak proto, že lidový zpěv se do liturgie vloudil až v novověku a to jen někde (je typické, že rozbujel prvně u protestantů). Zastáváme názor, že lidový zpěv v konečném výsledku nelze regulovat žádnými předpisy a že moderní jeho kytarová, basová, bubnová a pod. podoba jsou zákonitým jeho vývojovým stadiem, nemluvě o tom, jaké revoluční výdobytky v této oblasti lidové tvořivosti lze u tohoto druhu zpěvu v budoucnu očekávat...

FantomasCZ

Bohužel beznadějně zastaralé, i když ne zcela mimo, hlavně v obecných záležitostech. Ale na druhou stranu nic aktuálnějšího v češtině nevyšlo, takže zbývají různé kursy, dneska naštěstí slušně dostupné.

Zobrazit 3 komentáře »