Myslím, že nic takového tiskem nevyšlo. Vyšly mešní propria, ta mám. Možná, že to bude v rukopisech na kůru u sv. Víta v zelené skříni za varhanama.
Já mám jen sv. Jana Nepomuckého (komplet) a nešpory k sv. Ludmile.

Napsat komentář »

Už dlouho marně hledám nápěvy k předkoncilním breviářovým textům vlastních svatých pražské provincie. (Něco jako provinční dodatek k Antiphonale nebo k Liber usualis.) Nejsem si ovšem jistý, zda něco takového vůbec kdy tiskem vyšlo. Víte o tom někdo něco?

tina

Přesně jako píše JiKu:
vyšlo v Editio "Cyrill"
Proprium Provinciae Pragensis ad
Graduale Romanum.
Benediktinky u sv. Jiří měly ve středověku určitě officium ke sv. Ludmile a snad i k ct. Mladě a pravděpodobně i dalším světcům. Asi se obrať na hudební vědce, kteří se zabývají středověkými rukopisy. Pokud by něco vyšlo tiskem, tak spíš kritická edice nějakého starého kodexu.

dromedar

Ta propria graduálu, co vyšla v Cyrilu, znám. Tedy spíš - viděl jsem.

Díky oběma, nepotěšili jste mě...

Zkusím se tedy někdy pohrabat v manuscriptoriu(m.com), rukopisných antifonářů z českých zemí je tam oscanovaných dost.

dromedar

Začal jsem pracovat na (bídné, neerudované) edici zpěvů z oficií českých světců podle rukopisů z manuscriptoria:

https://github.com/igneus/Editio-Sti-Wolfgangi/tree/master/PropriumPragense

Až bude nějaké oficium kompletní, budu přemýšlet, kam ho pověsit - zatím jen zdrojové kódy pro případného odvážného a technicky zdatného zájemce.

tina

Super!

dromedar

Napříště to, co už je nějakým způsobem (alespoň polo-)hotové, je k nalezení jako PDF na zbrusu nových stránkách
http://stiwolfgangi.xf.cz .

Polohotové je toho času jen oficium sv. Víta (První konzultovaný manuskript neobsahoval všechno, dílem proto, že se některé jeho stránky ztratily, dílem proto, že snad hymnář byl v samostatném svazku); je na stránce "Proprium Pragense" dole.

Zobrazit 5 komentářů »

Asi nejvhodnější skupina pro následující zprávu (nebo "inzerát" ?):
Měl by někdo z Prahy zájem se učit hlaholské ordinárium? Hlaholská mše (tj. římský ritus ve staroslověnštině) by mohla být několikrát do roka.
Pokud máte někdo Sjednocený kancionál - vydání pro Olomouc - tak tam (myslím) je to ordinárium, které mám na mysli.

tina

Mě to samozřejmě zajímá! Jenomže oni utrakvisté to nějak uměli a měli pro tu věc cit anebo jim bylo dáno.

dromedar

Pokud vím, tak právě úplně neuměli. Buďto nevěděli o tom, že v latinském chorálu (alespoň v jeho starších vrstvách) je nějaký vztah mezi hudebním a slovním přízvukem, nebo proti tomu vědomě hojně hřešili.

Zobrazit 15 komentářů »