Vkříšení gregoriánského chorálu je především zásluha benediktinů. Ti, co jsou přátelé gregoriánského chorálu by také logicky měli být i příznivci benediktinů. Na svátek sv. Benedikta 11. července 2011 v Emauzích v 10:00 bude sloužena mše svatá za celou benediktinskou rodinu (tj. za benediktiny, benediktinky a obláty). Ordinarium Missa de Angelis, proprium podle Graduale Simplex. Pokud byste někdo měl čas, tak jste srdečně zváni.

abbe

Ale ono (tvůj příspěvek) tak vyznívá...že Gch pochází od Benedikta

tina

Nevím v čem, nebylo to tak myšleno. To, co nazýváme gregoriánským chorálem je oficiální a také nejstarší liturgický zpěv západní církve, který známe a který se nám zachoval. K tomu, aby byl pěstován a uchováván, tak nejvhodnější je pro něj prostředí kontemplativních klášterů (tak to vidím já, jiný to může vidět jinak). Zároveň s mizením klášterů, které se považovaly za neužitečné, pokud řeholníci navenek neměli nějakou konkrétní činnost, mizel i chorál. Byl vzkříšen benediktiny v 19. století. Benediktini mají zásluhu na tom, že ho máme dnes vydaný v liturgických knihách.

Zobrazit 15 komentářů »