Ú v o d
K o ř e n y n a š í d o b y        V dnešní době se často jedná o potřebě nové evangelizace Evropy, ale i o její společenské a kulturní integrace, popř. o připojení se ke kulturním národům Evropy. Málokdo si však uvědomuje nejasnost…

Úvod

Gerard

Ú v o d K o ř e n y n a š í d o b y V dnešní době se často jedná o potřebě nové evangelizace Evropy, ale i o její společenské a kulturní…

Napsat komentář »

Smysl tvého kotrmelce
Proč se mám vázat jenom na tebe? Lidé říkají, že nejlepší žák je ten, který překoná svého učitele. Chci dosáhnout samostatnosti jako ty. Proč se o to aspoň pokusit?Počítám s tvým pokusem obejít se beze mne na cestě k…

Smysl tvého kotrmelce

Gerard

Smysl tvého kotrmelce Proč se mám vázat jenom na tebe? Lidé říkají, že nejlepší žák je ten, který překoná svého učitele. Chci dosáhnout…

Napsat komentář »

Nechápu, proč se nemůžu dostat do blogu mého společenství. Píše mi to, že mi přístup má potvrdit autor. Tož já si to povolím a stejně nic. Snad to jednou zase začne fungovat :-)

Napsat komentář »

Krok za krokem
Zní to lákavě, jenže skutečnost asi nebude tak snadná.Neboj se, tady se nevyžadují žádná krkolomná salta. Prostě krok za krokem, jako v přírodě. Vyjdi ze svého růstu jako živočicha.Není to dost primitivní?Pokud se má u tebe ujmout a…

Krok za krokem

Gerard

Krok za krokem Zní to lákavě, jenže skutečnost asi nebude tak snadná.Neboj se, tady se nevyžadují žádná krkolomná salta. Prostě krok za…

Napsat komentář »

Není to žádný hlavolam
Dostaneš nejen vyšší nadání, stvořený dar, ale přijdu za tebou osobně a nebudu sám. Přijde se mnou náš věčný Otec. Dostaví se také slíbený Duch Utěšitel. Věř, že právě ty jsi ten příbytek, vyhlédnutý a sledovaný mnou v…

Není to žádný hlavolam

Gerard

Není to žádný hlavolam Dostaneš nejen vyšší nadání, stvořený dar, ale přijdu za tebou osobně a nebudu sám. Přijde se mnou náš věčný Otec.…

Napsat komentář »

Nesvazuj si předem křídla
Nejsem si zdaleka tolik jist sám sebou, ani tím, co do mne vkládáš. Znám se. Už jsem zklamal sebe i druhé a také tebe.Tvoje obavy, nejistota a úzkosti hříchu mohou být překonány a odstraněny jedině vlitím mého…

Nesvazuj si předem křídla

Gerard

Nesvazuj si předem křídla Nejsem si zdaleka tolik jist sám sebou, ani tím, co do mne vkládáš. Znám se. Už jsem zklamal sebe i druhé a také…

Napsat komentář »

To jediné potřebné
Také pro tebe je vnitřní život něco, čemu se nevyhneš. Toužím ho ustavičně ve tvém nitru rozvíjet. Zrovna tak jako život tvůrčí a produktivní, ať intelektuální, vědecký, umělecký, literární a vůbec jinak tvořivý. Je to hluboký…

To jediné potřebné

Gerard

To jediné potřebné Také pro tebe je vnitřní život něco, čemu se nevyhneš. Toužím ho ustavičně ve tvém nitru rozvíjet. Zrovna tak jako život…

Napsat komentář »

Nový magistr Řádu bratří kazatelů
V neděli 5. září 2010 byl na generální kapitule konané v Římě od 1. 9. 2010 zvolen za magistra (generálního představeného) dominikánského Řádu na devítileté funkční období fr. Bruno Cadoré OP (* 14. 4. 1954). Stal…

Nový magistr Řádu bratří kazatelů

Gerard

Nový magistr Řádu bratří kazatelů V neděli 5. září 2010 byl na generální kapitule konané v Římě od 1. 9. 2010 zvolen za magistra …

Napsat komentář »

 
Pojď, ukáži ti cestu rájem
Jsem obyčejný člověk, a přece se toužím oddat, věnovat a zaslíbit něčemu velkému. Ale kdopak mi pomůže uslyšet volání dálek? Kdo mě nadchne, abych se za tím směle vydal, když všechny známé zasvěcené hlavy se s tím…

Pojď, ukážu ti cestu rájem

Gerard

Pojď, ukáži ti cestu rájem Jsem obyčejný člověk, a přece se toužím oddat, věnovat a zaslíbit něčemu velkému. Ale kdopak mi pomůže uslyšet…

Napsat komentář »

Sv.Tomáš Akvinský nám zanechává svůj „Dokonalý duchovní život“. Shledáváme, že to není žádná příručka duchovního života, která by obsahovala výslovně nějaké soustavné podání. Spíše se jedná o soubor ponaučení a doporučení, doprovázený jistým…

Tři kroky do nebe - úvod

Gerard

Sv.Tomáš Akvinský nám zanechává svůj „Dokonalý duchovní život“. Shledáváme, že to není žádná příručka duchovního života, která by…

Napsat komentář »

jak je to možný, že se nedostanu do blogu mnou založeného společenství??? Ach jooooooo. Ani fotky z Krkonoš mi nejdou vložit. Já bych do tohho kopl!!!

Napsat komentář »

Svatý Kamil de Lellis Žil v 16. - 17. století. Byl synem důstojníka, stal se také vojákem a po smrti svých rodičů prohrál celé jmění v kartách. Pro nemoc opustil vojenskou službu a jelikož neuměl číst, živil se jako pomocný dělník. Jednou pomáhal…

Svatý Kamil de Lellis

Gerard

Svatý Kamil de Lellis Žil v 16. - 17. století. Byl synem důstojníka, stal se také vojákem a po smrti svých rodičů prohrál celé jmění v…

Napsat komentář »

Doufám, že si na tuto novou verzi zvyknu.

Napsat komentář »

Doufám, že si na tuto novou verzi zvyknu.

Napsat komentář »

3. Zda svátost je znamením toliko jedné věci.II ot. 60 čl. 3 arg. 1Při třetí se postupuje takto: Zdá se, že svátost je znamením pouze jedné věci. Neboť to, čím jsou naznačována mnohá, je znamením a v důsledku příležitostí klamu; jak je patrné ze…

Co je svátost 3

Gerard

3. Zda svátost je znamením toliko jedné věci. II ot. 60 čl. 3 arg. 1Při třetí se postupuje takto: Zdá se, že svátost je znamením pouze…

Napsat komentář »

Pravidla statusu:* Vem nejbližší knížku. Hned.* Nalistuj stránku 56.* Najdi pátou větu.* Napiš si tuto větu do statusu.*Zkopíruj tyhle instrukce jako komentář ke své větě.* A Abram tam postavil oltář Jahvovi, jenž se mu zjevil.

Napsat komentář »