Radujme se, že jsme se stali Božími dětmi a Dobrý Otec nás zve k věčnému přebývání s ním.