Andrea Hýblová (Neposeda)

Pojďte tedy, lidé všech národů, svázaní hříchy, a přijměte odpuštění těch hříchů. Vždyť já jsem vaše odpuštění, já jsem spasitelná velikonoční oběť, já jsem beránek za vás obětovaný. Já jsem vaše očištění a váš život; já jsem vaše světlo a vaše spása. Já jsem váš král. Pozvednu vás do nebeských výšin, vzkřísím vás k životu a ukáži vám Otce, jenž je na nebesích; svou pravicí vás znovu pozvednu.
Z velikonoční homilie biskupa Melitona ze Sard

Komentáře

Pavloš

Krásné! :)
Viděl jsem podobnou ikonu, kde Eva má ruce raději zahalené pod pláštěm... :)

Zobrazit 1 komentář »

Podrobnosti