Andrea Hýblová (Neposeda)

Když neodpouštíme, způsobujeme, že se od nás Pán odvrací. 🤝
Chceme, aby nám bylo bezpodmínečně odpuštěno? 🤝
Pak musíme bezpodmínečně odpouštět. To je měřítko. 🤝
(Z duchovních rad ct. Tekly Merlové Dcerám sv. Pavla)

"Tu přistoupil Petr k Ježíšovi a zeptal se: „Pane, kolikrát mám odpustit svému bratru, když se proti mně prohřeší? Nejvíc sedmkrát?“ 7️⃣ Ježíš mu odpověděl: „Neříkám ti nejvíc sedmkrát 7️⃣, ale třeba sedmdesátsedmkrát 7️⃣7️⃣. (Mt 18, 21 - 22 )

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti