Andrea Hýblová (Neposeda)

Cvičme se v malých rodinných ctnostech:
dobročinnosti, 🧸
trpělivosti, 🧺
tichosti, 🕯
dochvilnosti. 🕰
Člověk, který je věrný v malých věcech,
bude mít sílu zůstat pevný, když se požaduje stálost v daleko větších ctnostech. 🏋 👣 🏆
ct. sestra Tekla Merlová, spoluzakladatelka Dcer sv. Pavla (paulínek)
Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek
milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte
se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému.
Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy. (Kol 3,12-13).

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti