Andrea Hýblová (Neposeda)

Co dnes položíš před Ježíše ty?

Prosíme tě, Bože,
vždy a všude nás veď svým nebeským světlem,
a když jsi nás pozval k účasti na slávě svého Syna,
dej, ať ho vírou poznáváme a s láskou přijímáme.
Neboť on s tebou žije a kraluje na věky věků.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti