Andrea Hýblová (Neposeda)

Kdo naslouchá Bohu, pečuje o svůj život i život druhých.
Kdo se Bohu zpěčuje, ničí životy druhých a tím i svůj věčný.
Z dnešního evangelia:
Vstaň, vezmi dítě i jeho matku, uteč do Egypta a zůstaň tam, dokud ti neřeknu. Herodes totiž bude po dítěti pátrat, aby je zahubil.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti