Andrea Hýblová (Neposeda)

Klíči Davidův, ty otvíráš brány věčného království, přijď a vyveď ze žaláře spoutaného, jenž sedí v temnotě.

Komentáře

Napsat komentář »