Andrea Hýblová (Neposeda)

Vůdce domu Izraelova, ty jsi dal Mojžíšovi zákon na Sinaji, přijď a vysvoboď nás s velikou mocí.

Prosíme tě, všemohoucí Bože,
zbav nás tíživého otroctví hříchu,
abychom žili ve svobodě,
kterou nám přinesl tvůj Syn, Ježíš Kristus.

Komentáře

Napsat komentář »