Andrea Hýblová (Neposeda)

To by se mělo číst při liturgii hodně často.

Jako od Boha vyvolení, svatí a milovaní projevujte navenek milosrdné srdce, dobrotu, pokoru, mírnost a trpělivost. Snášejte se a navzájem si odpouštějte, má-li kdo něco proti druhému. Pán odpustil vám, proto odpouštějte i vy.
A nadto nade všechno mějte lásku, neboť ona je svorník dokonalosti. Ať ve vašem srdci vládne Kristův pokoj: k němu jste byli povoláni v jednom těle. Buďte za to vděční.
Kristova nauka ať je u vás ve své plné síle: moudře se navzájem poučujte a napomínejte.
S vděčností zpívejte Bohu z celého srdce žalmy, chvalozpěvy a duchovní písně.
Cokoli mluvíte nebo konáte, všecko dělejte ve jménu Pána Ježíše a skrze něho děkujte Bohu Otci.
1. čtení Kol 3,12-17 ze společných textů na dnešní sv. Anežku

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti