Andrea Hýblová (Neposeda)

Prosíme tě, Bože,
ať nás tvůj Duch naplní bohatstvím svých darů
a přetvoří nás svou mocí,
abychom správně smýšleli
a věrně konali tvou vůli.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti