Andrea Hýblová (Neposeda)

Mým kalichem je moje srdce naplněné vděčností s příměsí lidské hořkosti. Přesto ho pozvedám.

Čím se odplatím Hospodinu
za všechno, co mi prokázal?
Vezmu kalich spásy
a budu vzývat jméno Hospodinovo.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti