Andrea Hýblová (Neposeda)

Snad se nepohoršíte.
Nevím proč, ale tenhle nápis z centra Prahy, se mi vybavil, když jsem četla dnešní liturgické texty. Chybujeme všichni, a je třeba to umět přiznat. Kdo nemá Boha, tedy před tváří Přírody a druhých lidí. Odtud začíná cesta k nápravě. A prostor pro Boží jednání.

"Tobě, Pane, sluší přiznat spravedlnost, nám však hanbu na tváři, jako se dnes (skutečně hanbí) judští mužové i jeruzalémští obyvatelé a všichni Izraelité, blízcí i dalecí, ve všech zemích, do nichž jsi je vyhnal pro nevěrnost, které se vůči tobě dopustili. Hospodine, nám se sluší hanbit ve tváři, našim králům, knížatům a našim otcům, neboť jsme zhřešili proti tobě."
Celek dnešního 1.čtení: Dan 9,4b-10

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti