Andrea Hýblová (Neposeda)

Požehanou neděli všem!

Vstupní modlitba
Prosíme tě, Bože,
posilni nás svou milostí,
abychom tě milovali celým srdcem
a abychom měli opravdovou lásku také ke všem lidem.
Skrze tvého Syna ...

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti