Andrea Hýblová (Neposeda)

Na co je zaměřena má pozornost? Na vítr a vlny (ať už jsou kolem mě a nebo ve mně) a nebo na pokojnou, ale tolikrát jinou než bych si představovala, Boží přítomnost? Jedno mi odvahu a svobodu k životu bere, druhé mi ji dodává. Pane, pomoz mojí slabé víře! Otevírej mě tvé přítomnosti, uč mě svým slovem, veď mě svým Duchem. Amen.

"Tu se strhla velká větrná bouře. Vlny dorážely na loď, a ta se už plnila vodou. ... Proč se bojíte? Pořád ještě nemáte víru?"

"Víra je podstata toho, v co doufáme, je přesvědčení o věcech, které nevidíme. Pro ni se našim předkům dostalo pochvaly."

Komentáře

majkiki

Když jsem to evangelium četla a rozjímala, oslovilo mě to, že Ježíš sám učedníky k takové plavbě vybízí - jinými slovy zve nás k tomu, abychom jistým způsobem riskovali (ne tak, že se do té bouře rozhodneme vrhnout, ale tak, že se nebudeme bát vyjet na hlubinu, i když ta bouře může přijít a téměř jistě jednou přijde), abychom svůj život svěřili Bohu s tím, že On je s námi i během bouře a touží být osloven k jejímu utišení. Touží nás každou bouří provést a nechat naši důvěru povyrůst. Nechce nás bouře uchránit, ale chce, abychom bouří prošli s Ním , abychom Ho mohli poznávat a zakoušet se vší jeho mocí a nahlíželi tak více Pravdu o nás samých i o Něm.

Zobrazit 1 komentář »