Andrea Hýblová (Neposeda)

"Rozsévač rozsévá slovo..."
Ježíš tu nejlepší kvalitu "hýřivě rozhazoval" všude. I pro tvrdé srdce Jidášovo měl první jakost. A jak plýtvá v mém případě?!
Zároveň však poslal se svým slovem i nás. Dáváme i tam, kde je už předem jasné, že půda velkou úrodu nepřinese?

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti