Andrea Hýblová (Neposeda)

V evangeliu uslyšíme, že se neduživí hrnuli k Ježíši. Takže? Asi nikdo o sobě neprohlásí, že je úplný "chcípák" (to snad jen někteří světci neváhali o sobě prohlašovat), ale každý dobře známe, jak na tom jsme. Potřebujeme Ježíše, nejvyššího velekněze (největšího borce, učitele, přítele, lékaře...) A pokud ne, nechť nám to Bůh dá poznat, nechť na chvíli oddálí svou dlaň, abychom konečně spadli do jeho náruče.
"Ježíš je schopen přinést navždy spásu těm, kdo skrze něho přicházejí k Bohu, neboť je stále živ, aby se za ně přimlouval. Ano, právě takového velekněze jsme potřebovali..."
Celé 1. čtení: Žid 7,25-8,6

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti