Andrea Hýblová (Neposeda)

Popírám či nepopírám?
Jan píše těm, kterým "hrozilo" neuznat božství Ježíšovo. Jeho výzva mi však zaznívá podobně i dnes: Ježíš je dobrý chlápek, lze ho citovat, lze o něm diskutovat a pak taky super ten muzikál o něm... Neztrácí se mi však ze zřetele, že je to vskutku Bůh a že jednou před ním budu stát?! Není můj život (jisté jeho okamžiky) lží před druhými o Bohu a mé víře a především nalháváním si a falešnými výmluvami přede mnou samotnou? Jak z toho? Zůstávat v Něm. Je to proces, vypadávání a navracení se, rozpoznávání pravdy od lži, její volby a nechávaní se přitahovat Boží silou Ducha...

"Milovaní! Kdo je lhář, ne-li ten, kdo popírá, že Ježíš je Mesiáš? ... Zůstávejte v něm, jak jste o tom byli poučeni. Ano, děti, zůstávejte v něm! To vám pak dodá radostné důvěry, až se objeví, a při jeho příchodu nebudeme od něho s hanbou odmítnuti."

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti