Andrea Hýblová (Neposeda)

ASI MI TO DOCVAKLO!
Pro život ve společenství s Bohem není nutné být dokonalý. Ale to, co ukrýváme ve tmě, vytáhnout na světlo (nelhat před sebou, před Bohem, před druhými), a Boží světlo do toho vpustit. Hřích není nepřekonatelnou překážkou. Překážkou/oddělením je lež.
Ty, který jsi Světlo světa, buď i mým světlem.
Duchu svatý, dodávej mi odvahu ptát se a vytahovat ze tmy to, na co mi Boží slovo a svědomí ukazují. Dodávej mi odvahu předstupovat před Boží tvář se zablácenou tváří mého lidství s důvěrou, že Kristova krev smyvá znovu a znovu mou špínu a nic z mé strany nemůže umenšit Otcovo zalíbení ve mně. (Jen lež Pána lži se o to pokouší, když ví, o mých temných zákoutích.)
Amen.

"Bůh je světlo, a tma v něm vůbec není. Když tvrdíme, že máme s ním společenství, ale přitom žijeme ve tmě, lžeme a naše jednání není ve shodě s pravdou. Když však žijeme ve světle, jako on je ve světle, máme společenství mezi sebou a krev jeho Syna Ježíše nás očišťuje od každého hříchu. Řekneme-li, že hřích nemáme, klameme sami sebe a není v nás pravda. Když však uznáme, že se dopouštíme hříchů, on nám hříchy odpustí a očistí nás od všeho. špatného, protože věrně plní, co slíbil, a protože je spravedlivý" (1 Jan 1,5-9).

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti