Andrea Hýblová (Neposeda)

Minulý a budoucí čas u stále přítomného Boha

Zachariáš byl naplněn Duchem svatým a pronesl tato prorocká slova: "Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, neboť navštívil a vykoupil svůj lid! Vzbudil nám mocného spasitele z rodu svého služebníka Davida, ...zachránil nás od nepřátel, ... A ty, dítě, budeš prorokem Nejvyššího, neboť půjdeš před Pánem připravit mu cestu."
Zachariáš vyslovuje proroctví, ale to, co se má teprve naplnit, už vidí jako hotové. Co Bůh jednou slíbil, to se již děje, i když to já bez naplněním Duchem - jako se stalo Zachariášovi-, ještě nevidím, mohu ve víře zahlédnout jen červánky.
Každý z nás je toho součástí. Je možné to odmítnout. Příslib do budoucna ohledně mé osoby je platný, ale nenaplněný - záleží jen na mě. Bůh si najde jinou cestu, jen "neprojde" kolem mě...

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti