Andrea Hýblová (Neposeda)

Jak se tady říká: BÝT NA STEJNÉ VLNĚ

Představuji si Marii, jak putuje za Alžbětou. Necestovala sama, přidala se k nějaké skupině, možná musela "přesedat" (nemám u sebe atlas, netuším, jak vedly obchodní a vojenské stezky). Byla sice ve společnosti dalších lidí, ale byla na své tajemství - na to,co se událo tak nějak rychle a snad jakoby v oparu snu, sama. Neměla se s kým podělit o radost, o obavy, vyslechnout si názor, povzbuzení, radu... A pak jakmile vstoupí do Zachariášova domu, je tu žena s podobnou zkušeností, osoba, které se může svěřit, s kterou se mohou společně radovat i povzbuzovat.
"Maria se vydala na cestu a spěchala do jednoho judského města v horách. Vešla do Zachariášova domu a pozdravila Alžbětu. Jakmile Alžběta uslyšela Mariin pozdrav, dítě se radostně pohnulo v jejím lůně. Alžběta byla naplněna Duchem svatým a zvolala..."

Dnes chci mimo jiné děkovat za dar duchovního přátelství. Váže mne jen k několika málo lidem, ale je to vskutku dar. Když ztrácím "hlas mého Miláčka", je to často někdo z nich, kdo naplněn Duchem svatým vysloví to, co je třeba (a nebo právě nevysloví to, co by bylo navíc).

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti