Andrea Hýblová (Neposeda)

Proč tahle fotka? Proč dnešní evangelium v době adventní?
"Když přišel Ježíš do chrámu a učil, přistoupili k němu velekněží a starší lidu s otázkou: "Jakou mocí děláš tyto věci? Kdo ti k tomu dal plnou moc?"Ježíš jim odpověděl: "Také já se vás zeptám..."
Jaké otázky kladu Bohu já? Chci ho nachytat, obvinit, odhalit?
A jak reaguji na otázky, které Bůh klade mně?
Chci-li být obdarována odpověďmi, nelze je mít předem dané. Chci-li světlo do života, musím si přiznat, kam všude je ho třeba vpustit, aby mohl měnit mou šeď i temnotu.
Čekali Mesiáše, ale tenhle Ježíš neodpovídal jejich představám. Čekám na Vánoce, ale na jaké?
(A ta fotka? Možná že je právě teď vhodný čas "Check your camera and mic"!)

Komentáře

Napsat komentář »