Andrea Hýblová (Neposeda)

Příklady táhnou!
První dva (budoucí) apoštolové byli povoláni spolu. A hned se nabalí další dva. Život v komunitě (ve farnosti, v církvi) s sebou nese různé trable, ale také velké povzbuzení, podporu, pomoc a "příklady". Často brblám a nedávám, ale především jsem vděčná za ty kolem mě, kteří sdílí stejné povolání. Bez nich bych to - při mé slabosti - kolikrát vzdala.

"Ježíš... uviděl dva bratry – Šimona, zvaného Petr, a jeho bratra Ondřeje, jak vrhají síť do moře; byli totiž rybáři. Řekl jim: „Pojďte za mnou, a udělám z vás rybáře lidí.“ Oni hned nechali sítě a následovali ho. A jak šel odtamtud dál, uviděl jiné dva bratry..."

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti