Andrea Hýblová (Neposeda)

"Bděte tedy, protože nevíte, kdy přijde pán domu, zdali navečer nebo o půlnoci nebo za kuropění nebo ráno, aby vás, až znenadání přijde, nezastihl, jak spíte."

Večer, půlnoc, kuropění nebo ráno, to také mohou být různá období našeho života. A ne v každém jsme stejně bdělí, ale vzbuzovat touhu po Pánu v srdci lze i na poušti, v čase únavy či zaneprázdněnosti ve službě druhým. Utěšují mě proto slova z Písně písní 5,2: "Spím, ale mé srdce bdí."
Já si je často opakuji a vzbuzuji touhu po Pánu v srdci. Směřuji láskyplnou pozornost dané chvíle k Němu, k Přicházejícímu.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti