Andrea Hýblová (Neposeda)

Památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě

Buď zdráva, svatá Boží Rodičko,
porodilas Krále,
jenž nad nebem i zemí vládne
na věčné věky.

Jako komentář k evangeliu doporučuji 2.čtení z Modlitby se čtením. Dnes nebudu zaclánět svým rozjímáním.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti