Andrea Hýblová (Neposeda)

A co když uzdravit zrak nepotřebuje jen žebravý slepec?
Když se Bůh projeví v životě druhého, mohu reagovat různě: nevěřit tomu, ignorovat to, brblat, závidět...a nebo vzdát chválu.

Co chceš, abych pro tebe udělal?“ Odpověděl: „Pane, ať vidím!“ Ježíš mu řekl: „Prohlédni! Tvá víra tě uzdravila.“ Ihned začal vidět; velebil Boha a šel za ním. A všechen lid, který to viděl, vzdal Bohu chválu.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti