Andrea Hýblová (Neposeda)

Ježíš je dveře do svobody, Ježíš je cesta do Otcovy náruče.

Vděčně se nořím do evangelia (Já jsem cesta, pravda a život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne.) pro nedělní paulínskou slavnost Ježíše Mistra a k tomu i do toho dnešního.

"...tato žena je přece Abrahámova dcera a satan ji měl spoutanou plných osmnáct let; ta neměla být osvobozena od toho pouta v den sobotní?“

Fotka je detail ze vstupních dveří do refektáře v jednom benediktinském opatství.

Komentáře

Napsat komentář »