Andrea Hýblová (Neposeda)

NEMOŽNÉ SKUTKEM! Kolikrát se divím, jak přes různost našich kultur přesto dokážeme žít a pracovat společně. Někdy to může zadrhnout na člověčině, ale Boží Duch nám pomáhá klenout oblouky pokoje i nad tím, co je lidsky náročné.

"Nyní však, protože jste spojeni s Kristem Ježíšem, vy, kteří jste kdysi byli vzdálení, stali jste se blízkými Kristovou krví."

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti