Andrea Hýblová (Neposeda)

Jestliže je podle apoštola Pavla Kristus Boží moc a Boží moudrost a jestliže ten, kdo nezná Písma, nezná Boží moc a Boží moudrost, pak neznalost Písma je neznalost Krista.

Bože, tys otevřel mysl svatého Jeronýma, aby rozuměl Písmu svatému a zamiloval si ho celým svým srdcem;
naplň i nás láskou k svému slovu, aby bylo naším stálým pokrmem a zdrojem života.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti