Andrea Hýblová (Neposeda)

Povolání v jakoukoliv hodinu je vždy povoláním k objevování a sdílení lásky. A proto beru za svou modlitbu pro následující 25.týden v mezidobí.

Bože, tys nám uložil,
abychom milovali tebe a bližního,
neboť v tom je smysl a naplnění
všech ustanovení posvátného zákona;
dej nám sílu, abychom zachovávali tvá přikázání,
naplnili je láskou, a tak vešli do věčného života.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti