Andrea Hýblová (Neposeda)

Všechno se "počítá", co je k poctě Bohu. A ve shodě s ním (neboť Skrz Krista, našeho Pána).
CO TÍM DAREM BUDE DNES?
Darem Bohu a darem bližním.

Modlitba nad dary:
Bože,vyslyš naše prosby a přijmi dary svého lidu; a co každý z nás přináší k poctě tvého jména, ať prospěje ke spáse všech.
Skrze Krista, našeho Pána.

Komentáře

Napsat komentář »