Andrea Hýblová (Neposeda)

Původně mě dnešnímu rozjímání napadla scéna z českého filmu, kde císař Rudol pro.ere kometu. Ale na YT jsme to nenašla a tak jsem se rozhodla být více poetická.

Je to umění a zároveň dar poznat, když k nám mluví Bůh. Slyšet, naslouchat a odle slyšeného pak jednat.

Povstal, aby předčítal (z Písma). Podali mu knihu proroka Izaiáše. Otevřel ji a nalezl místo, kde stálo: `Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst, abych vyhlásil zajatým propuštění a slepým navrácení zraku, abych propustil zdeptané na svobodu, abych vyhlásil milostivé léto Páně.' Pak zavřel knihu, vrátil ji služebníkovi a usedl. A všichni v synagoze na něho upřeně hleděli. Začal k nim mluvit: „Dnes se naplnilo toto Písmo, které jste právě slyšeli.“

Komentáře

Napsat komentář »