Andrea Hýblová (Neposeda)

Už si pro vás jedou (školní US autobusy)! Nic si z té školy nedělejte! V žalmu pondělní mešní liturgie můžete slyšet: "Rozumnější jsem nad všechny své učitele, neboť rozjímám o tvých přikázáních, Hospodine."
Rodičům a učitelům hodně zdaru. Vás mohou povzbudit Ježíšova slova z pondělního evangelia: "Duch Páně je nade mnou, proto mě pomazal, poslal mě, abych přinesl chudým radostnou zvěst... Žádný prorok není vítaný ve svém domově."

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti