Andrea Hýblová (Neposeda)

NĚKDY SE VYSKYTUJÍ NEPOCHOPITELNÉ STOPKY V NAŠICH ŽIVOTECH

Lze se s Bohem hádat, smlouvat, podplácet ho dobrými skutky a modlitbami...(přestat se s ním bavit, dělat naschvály - fakt nedoporučuji), ale nakonec je třeba prosit o milost vidět události v Božím světle. Až zde přichází pokoj. I když odpověď na PROČ nemusí být ještě zcela jasná.

"Nepřizpůsobujte se už tomuto světu, ale změňte se a obnovte svoje smýšlení, abyste dovedli rozeznat, co je vůle Boží, co je dobré, bohulibé a dokonalé."

Petr si ho vzal stranou a začal mu to rozmlouvat: „Bůh uchovej, Pane! To se ti nikdy nestane!“ On se však obrátil a řekl Petrovi: „Jdi mi z očí, satane! Pohoršuješ mě, neboť nemáš na mysli věci božské, ale lidské!“

První čtení z Jeremiáše by sem patřilo taky.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti