Andrea Hýblová (Neposeda)

CV dnešního světce.
Končí tím, že oslavil Boží jméno. Naše životopisy se liší, ale jejich závěr by mohl/měl být podobný. Nejsme Předchůdci, jsme Následovníci.

Neboť on, Kristův Předchůdce, je největší z těch, kdo se narodili z ženy.
Dřív než se narodil, setkal se s Kristem, zaplesal radostí v mateřském lůně, a z jeho narození se mnozí radovali.
Jana jsi vyvolil ze všech proroků, aby ukázal na toho, který jako Beránek vzal na sebe všechen náš hřích.
Jana jsi vyvolil, aby vodou posvátného Jordánu pokřtil toho, který nás křtí Duchem Svatým.
A když vykonal všechno, cos mu uložil, své svědectví o Kristu zpečetil vlastní krví, a tak oslavil tvé jméno.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti