Andrea Hýblová (Neposeda)

Mám tu dnešní památku Panny Marie Královny velmi ráda. Neumím si vysvětlit proč. Zkrátka tahle královna je královnou matkou v tom nejlepším způsobu. Překvapila me však ikona, už zde má trůn při zvěstování. Ta vznešenost onoho okamžiku, kdy šlo o vše...

Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, neboť jsi nalezla milost u Boha. Počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Bude veliký a bude nazván Synem Nejvyššího. Pán Bůh mu dá trůn jeho předka Davida, bude kralovat nad Jakubovým rodem navěky a jeho království nebude mít konce.“

Komentáře

Napsat komentář »