Andrea Hýblová (Neposeda)

Pořád nás ještě doprovází prorok Eliáš v prvních čteních. A kdo mě znáte, možná víte, co pro mě znamená lilie. A když pak narazím na takovou rudou (poprvé v životě), tak se mi to hned propojí:
"Co tu děláš, Eliáši?" Odpověděl: "Planu horlivostí pro Hospodina, Boha zástupů..."
Mé srdce, co děláš?

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti