Andrea Hýblová (Neposeda)

Nuže, budete-li mě skutečně poslouchat a mou smlouvu zachovávat, budete mým vlastnictvím mezi všemi národy, neboť mně patří celá země. Budete mi královstvím kněží a svatým lidem.

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti