Andrea Hýblová (Neposeda)

Dnes jsem si výklad evangelia do praxe vytáhla v rámci postních inspirací.

„Které přikázání je první ze všech?“ Ježíš odpověděl: „První je toto: `Slyš, Izraeli! Hospodin, náš Bůh, je jediný Pán. Proto miluj Pána, svého Boha, celým svým srdcem, celou svou duší, celou svou myslí a celou svou silou.' Druhé je toto: `Miluj svého bližního jako sám sebe.' Žádné jiné přikázání není větší než tato.“

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti