Přidalo společenství Asociace křesťanských spolků mládeže, z. s.


Projekt: Vzdělávání zaměstnanců NNO sdružených v zastřešujících organizacích Reg. č.: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010818 Realizace: od 1.7.2019 do 30.6.2022 Cíl projektu: Cílem projektu bude vzdělávání osob z AKSM v oblasti obecného IT a manažerských a měkkých dovednostech tak, aby si zvýšili své dosavadní schopnosti a dovednosti v těchto oblastech. Celkem se do projektu zapojí 40 osob, z čehož bude 24 účastníků s bagatelní podporou 40 hodin a 3 účastníci starší 55 let. Spolufinancováno z EU

Komentáře

Napsat komentář »