abbe

POZVÁNKA do brněnské katedrály
v úterý 1.10.2019 od 19 hod do 20:30 hod

Zahajovací studentská mše svatá s otcem biskupem
Mons Vojtěchem Cikrlem
k novému Akademickému roku 2019-2020

Veřejná · Pořádá VKH Brno

Úterý 1. října 2019 v 19:00 až 20:30 hod

Katedrála sv. Petra a Pavla (Petrov)
Petrov 269/8,
602 00 Brno

Zobrazit mapu

►https://mapy.cz/zakladni?
x=16.6074955&y=49.1910489&z=17&source=base&id=1702832 ◄

Informace

Je to tady!!! 😍🥳

Srdečně Tě zveme na tradiční Zahajovací studentskou mši svatou👼🙏, která se koná v úterý 1. 10. 2019 v katedrále sv. Petra a Pavla na Petrově.

Neváhej a přijď s námi oslavit začátek nového akademického roku a pozvat mezi nás toho Nejvyššího!🔝🌈

*BP ♿️♫ č. 513 ♫

1. Hleď, mocný Hospodine, / k nám z věčných nebes hor, / již oltář jasný kyne / a zbožný pěje sbor; / ó kéž se v této době / proud slzí vyroní / a obrátí nás k tobě, / nám tebe nakloní.

2. Jak veliký jsi, Pane, / jak slavné jméno tvé! / Tvůj dech vším světem vane, / vše řídíš v moci své. / Ó budiž tobě vzdána / čest, chvála navěky! / Tys věčná spásy brána, / zní vesmír daleký.

Před evangeliem
3. Své církvi pravdy slova / jsi svěřil bezpečně, / v nich ona spásu chová / všem těm, kdo věří v ně; / vždyť jenom svatá víra, / ač svět jí pohrdá, / zdroj štěstí otevírá, / lék choré duší dá.

Obětní průvod
4. Co, Pane, tobě dáme / v dar za hřích spáchaný? / Co nejdražšího máme, / je Syn tvůj seslaný. / Buď pro smrt tvého Syna / kajícím hříšníkům / dnes odpuštěna vina / a trest nám viníkům.

Přijímání
5. Hle, z nebe k nám sestoupil / Syn Boží na oltář, / svou krví nás vykoupil, / k nám sklání božskou tvář; / chce býti naším hostem, / svá srdce chystejme / a zasvěťme je ctnostem, / Přijď, Pane! volejme.

6. Ó vítej, Pane Kriste, / již tebe objímám, / stvoř ve mně srdce čisté, / ať v dobru prospívám. / Sil mě svou krví, tělem, / ať víru zachovám / a s ďáblem nepřítelem / v boj vítězný se dám.

Závěr
7. Již oběť Ježíšova / se vznesla k výšinám / a z nebe milost nová /

Komentáře

Napsat komentář »

Podrobnosti

Přidal abbe