BŮH SE STAL ČLOVĚKEM, ABY ČLOVĚK SE MOHL STÁT BOHEM.