Večer chval povede O. Tomas van Zavrel a Lenka Krištofová 21.8.2019 v 17 hod. v kapli Božího Milosrdenství v Domově Matky Vojtěchy v Prachaticích.