Vrátil jsem se z dovolené...tak se podělím aspoň trochu o tu krásu...Pozvedám své oči k horám: Odkud mi přijde pomoc? Pomoc mi přichází od Hospodina, ...