Dobrý den,
dovolte nám, abychom Vás z Centra naděje a pomoci (CENAP) pozvali na den
otevřených dveří či některou z přednášek, které pořádáme při
příležitosti připomenutí 25 let existence naší organizace.
• v pondělí 20. 5. 2019 v čase 17:30 - 19:00 setkání pro lékaře a
zdravotníky na téma "Gynekologie jinak - bez hormonální antikoncepce,
bez IVF" – informativní setkání o využívání symptotermální metody a
metody NAPROHELP v naší praxi
• v úterý 21. 5. 2019 v čase 17:30 – 19:00 přednáška pro širokou
veřejnost na téma "Rodina – místo, kde se učíme lásce" – připomenutí, že
pravdivá láska se nebuduje pouze na společných zážitcích, ale převážně
na schopnosti v nejrůznějších životních situacích se sám něčeho zříci,
darovat se, žít pro druhé

• ve středu 22. 5. 2019 v čase 9:00 - 12:00 Den otevřených dveří –
přijďte si s námi připomenout, že již více než 25 let jsme nadějí a
pomocí pro mnohé. Společně se ohlédneme, s jakými představami jsme
v roce 1994 začínali, a jaká je situace dnes
• ve čtvrtek 23. 5. 2019 v čase 10:00 - 11:30 zveme kněze, jáhny a další
zasvěcené osoby k diskusnímu setkání na téma „Možnosti
vzájemné spolupráce".
Setkání se budou konat v prostorách centra na ulici Vodní 13 v Brně.
Je možné se účastnit více akcí, dle Vašeho uvážení.
Vzhledem k prostorovým možnostem prosíme o vyplnění přihlášky na Vámi
zvolené akce na https://www.cenap.cz/o-nas.
Drobné občerstvení bude zajištěno.
Ve čtvrtek 23. 5. od 12:15 též můžete společně s námi poděkovat za
všechna obdarování i poprosit o sílu a milost zvládat další období na
mši svaté v Brně u jezuitů.

Těšíme se Vaši účast.
Za Centrum naděje a pomoci
MUDr. Lázničková