"Nepros Boha, aby vedl tvé kroky,
když nejsi ochotný pohnout nohama."
(převzato z fb-profilu "vždy s Bohem")